چرا رستویار؟

تخصص و تجربه گرایی

 

رستویار متشکل از جمع بزرگی از متخصصین، مشاورین و گاهی شرکت هاست که هر یک در زمینه کار خود سرآمد هستند.

پیشنهادات ما کاملا بر اساس اصول علمی و تطبیق یافته با فرهنگ و اقتصاد و بازار ایران است.

 

خدماتی مخصوص شما

 

ما کپی کار نیستیم و یک نسخه برای همه دردها نداریم بلکه  خدماتمان را بعد از ارزیابی جامع، کاملا بر اساس ویژگی های شما ارایه میکنیم.

فراتر از انتظار شما

 

هدف ما صرفا رضایت شما نیست، دوست داریم هم از نظر کمیت و هم کیفیت خدمتی فرا تر از انتظار شما ارایه بدهیم تا از همکاری با هم لذت ببریم و مدت های طولانی با هم همکاری کنیم. ما در زمینه های مختلفی که تخصص داریم به شما رایگان مشاوره میدهیم و ارزشی بیش از آنچه انتظار شماست با کمال میل به شما ارایه میکنیم

برای همه

 

فرقی نمیکند شما مالک یک رستوران زنجیره ای بزرگ هستید یا یک کارجو در صنعت رستوران، ما خدمات مختلفی با کیفیتی عالی برای شما داریم. کافی است با ما تماس بگیرید.

نتیجه گرا

 

خدمات رستویار باید نتایج مورد انتظار شما را حاصل کند، ما نتایج را با عدد و رقم و کاملا قابل مشاهده و اندازه گیری به شما ارایه میکنیم.

 

نگرش ۳۶۰ درجه و مسئولیت اجتماعی

 

ما ارایه دهنده روش هایی هستیم که منافع کارفرما، کارکنان، مشتری، خودمان و نهایتا جامعه از آن بهره مند شوند. ارایه راه کارهایی برنده-برنده هیچوقت راحت نیست اما ما آن را با کمال میل انجام میدهیم. در مرامنامه ما جوانمردی در کسب و کار اهمیت ویژه ای دارد.

در همه مسیر با شما خواهیم بود