از کیفیت و نحوه سرویس دهی نیروهایتان راضی نیستید؟ فکر میکنید نیروهایتان میتوانند بیشتر بفروشند؟ دوست دارید نیروهایتان مطابق وضعیت رستوران شما به صورتی استاندارد و عالی خدماتشان را ارایه کنند؟

کیفیت خدمات شما ارتباط مستقیمی با توانمندی و مهارت نیروهای شما دارد. این نیروها میتوانند حتی در بدترین شرایط اقتصادی رستوران شما را مملو از مشتریان راضی و وفادار کنند و برعکس میتوانند در عین هزینه فراوان برای فضا سازی، تبلیغات و کیفیت غذای رستوران شما، آن را تبدیل به خانه اشباح کنند.

با مهمان نوازی بی نقص و ارایه سرویس عالی میتوانید همیشه مشتریانی مشعوف داشته باشید که تبلیغ کننده رایگان رستوران شما باشند. همچنین یک سفارش گیرنده خوب میتواند به راحتی بطور متوسط فروش هر میز شما را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهد که میتواند سود شما را بطور چشمگیری افزایش دهد…