چرا رستویار را انتخاب کنیم؟

برونسپاری؛ چرا و کجا؟

مشتریان رستوران انتظار غذای خوب و سرویس عالی را دارند. اما فراهم کردن این دو آنچنان که به نظر میرسد ساده نیست. کار های بسیاری در پشت صحنه باید انجام شود تا غذا و سرویس عالی فراهم شود.  استخدام نیروی ماهر، آموزش، دستورالعمل های آشپزخانه، ایجاد رسپی، خدمات مشتریان، تحقیق در مورد رویکرد ها و سلایق جدید، طراحی داخلی، استراتژی بازاریابی و… بسیاری از جنبه های مختلف کسب و کار رستوران دست به دست میدهند تانتیجه ای عالی حاصل شود.

علائم یک رستوران بد

وقتی شما در شرایط بحرانی قرار دارید و عوامل مورد نیاز برای داشتن یک عملکرد خوب در رستوران شما فراهم نیست، باید دیر یا زود منتظر کاهش تعداد مشتریان، پایین...

ادامه مطلب